Priėmimas

PRAŠYMAS DALYVAUTI MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIME


SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2022–2023 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO


PRIĖMIMO Į VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOJE 2022-2023 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA

ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO PAKEISTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIĖMIMO TVARKAS, KURIOS ĮGYVENDINA SPECIALIZUOTO UGDYMO (INŽINERINĖS) KRYPTIES PROGRAMAS, SAVITOS PEDAGOGINĖS SISTEMOS ELEMENTUS


Mokinių priėmimo į mokyklą komisija:

  • Priėmimo komisijos pirmininkas – Aleksej Peržu, direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 
  • Priėmimo komisijos pirmininko pavaduotoja – Irina Lesovodskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Sekretorė – Diana Grigaravičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

  • Ala Kirkevič, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  • Beata Bartosikienė, socialinė pedagogė;
  • Violeta Palaimienė, socialinė pedagogė;
  • Tetiana Yarmola, psichologė;
  • Danutė Gustaitytė, psichologė.

Prašymų priėmimas į mokyklą vyksta per svietimas.vilnius.lt

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KOMISIJOS DARBO LAIKAS

Diena Laikas Kabinetas
2022-05-16 14:20 308