Metodinė taryba

METODINĖS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Nr.
Vardas, pavardėDėstomas dalykas, pareigos, atestacinė kategorija
PirmininkasAleksej PeržuBiologijos mokytojas metodininkas, direktorės pavaduotojas ugdymui
1.Jelena KižinaMatematikos mokytoja metodininkė
2.Jūratė SkrickienėLietuvių kalbos mokytoja metodininkė
3.Vera SavčenkoRusų kalbos mokytoja metodininkė
4.Elena ObolskayaAnglų kalbos mokytoja metodininkė
5.Irina JermakChemijos vyr. mokytoja
6.Ala KirkevičPradinių klasių mokytoja metodininkė
7.Tatiana TrushakovaEtikos vyr. mokytoja
8.Irina PetkevičIstorijos vyr. mokytoja
9.Vladimir VolčiokKūno kultūros vyr. mokytojas
10.Veronika YanchŠokių vyr. mokytoja

Tikslas:

            Gerinti ugdymo proceso derinant tiesioginio ir nuotolinio ugdymo būdus vadybą.

Uždaviniai:

  1. Diegiant ir naudojant naujas technologijas, tobulinti pamokos vadybą, orientuotą į kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį ir pažangą;
  2. Gerinti kompleksinės pagalbos mokiniui teikimą, grindžiamą mokytojų kolegialia veikla, vykdant ugdymą nuotoliniu būdu;
  3. Skatinti mokytojų profesinių kompetencijų, orientuotų į tiesioginio ir nuotolinio ugdymo dermės užtikrinimą, tobulinimą.

METODINĖS TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS