Atostogos

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

Ugdymo proceso trukmė:

  • 1–4 klasių mokiniams – 175,
  • 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185,
  • III gimnazijos klasės mokinimas – 180,
  • IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.

Аtostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros atostogų pradžia 2022 m. 1–4 klasių mokiniams nuo birželio 8 d., 5–8, I–II klasės nuo birželio 22 d., III klasėms nuo birželio 15 d.